"Celestijnse Visie", James Redfield

James Redfield heeft reeds 15 jaar geleden ragfijn beschreven welke problemen zich in de huidige maatschappij zullen voordoen, inclusief de financiële crisis, waarvan we nog altijd de naweeën ervaren. Heel herkenbaar beschrijft hij 4 archetypes waartoe we toevlucht zoeken als we niet in balans zijn. En hoe we, als we daar maar lang genoeg in volharden, zelfs vriendschappen, partnerrelatie en baan door op het spel zetten.

"De Hele Olifant in Beeld", Marja de Vries

Heel treffend vergelijkt Marja de Vries verscheidene culturen en religies met elkaar om tot de opmerkelijke conclusie te komen dat de religies zoals ze door mystici zijn overgedragen, in de kern verrassend weinig van elkaar verschillen; de verschillen zitten volgens haar eerder in de manier hoe de verscheidene religies verkondigd worden. Eye-opener is ook hoe ze de laatste wetenschappelijk inzichten ten tonele voert die aangeven dat enkele bestaande natuurwetten en ingeslepen technologische veronderstellingen langzaam aan aan bijstelling toe zijn.

"De Achtste Eigenschap", Stephen Covey

Na de best-seller "The Seven Habits", waarvan wereldwijd 12 miljoen exemplaren verkocht zijn, geeft Covey in dit boek heel treffend aan dat we al lang niet meer in het Industriële tijdperk zitten, waar mensen net als geld en machines als "middelen" worden gezien. Nee, zegt Covey, we zitten alllang in een nieuw tijdperk, namelijk van "De Kenniswerkers". Een tijdperk waar mensen er belang aan hechten enthousiast te zijn, passie te ervaren en het gevoel te hebben dat ze van belang zijn.

"En nu laat ik mijn baard staan", Leen Zevenbergen

Leen Zevenbergen veegt de vloer aan met de klassieke manier van ondernemen en leiding geven. Veel bedrijven houden er een repressieve manier van leiding geven op na, waarbij controle en wantrouwen de intrinsieke motivatie van de medewerkers langzaam maar zeker uitholt en de innovatieve groei van een bedrijf juist remt! Op een hartstochtelijke manier roept hij op om het over een ander boeg te gooien: "Creatief Ondernemen en sprankelend Inspireren". Mensen, eendrachtig het gedachtengoed van Covey bevestigen in hun verlangen dat ze waardevol zijn en dat ze hun creativiteit niet moeten beteugelen, maar juist moeten kunnen ontwikkelen.

"Intuïtieve Ontwikkeling", Linda Keen

Het boek bestaat uit een romandeel en een werkboekdeel. In het romangedeelte wordt beschreven hoe de hoofdpersoon in de roman gaandeweg wordt ingewijd in de wereld van aura's en chakra's en zich ontwikkeld tot energetisch healer. Voor degene die daar minder mee heeft, bevat het werkboekgedeelte een hele reeks interessante oefeningen die heel eenvoudig zijn beschreven en wonderbaarlijk goed werken. De oefeningen zijn veelal gebaseerd op visualisatie, een heel krachtig middel om je te ontspannen,  meer in balans te komen en je intuïtie te ontwikkelen.