Polarisatie door crisisNapoleon Hill (1883 - 1970)

''Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul; the blueprints of your ultimate achievements''

 

"Celestijnse Visie", James Redfield

James Redfield heeft reeds 15 jaar geleden ragfijn beschreven welke problemen zich in de huidige maatschappij zullen voordoen, inclusief de financiële crisis, waarvan we nog altijd de naweeën ervaren. Heel herkenbaar beschrijft hij 4 archetypes waartoe we toevlucht zoeken als we niet in balans zijn. En hoe we, als we daar maar lang genoeg in volharden, zelfs vriendschappen, partnerrelatie en baan door op het spel zetten.

 

"De Hele Olifant in Beeld", Marja de Vries

Heel treffend vergelijkt Marja de Vries verscheidene culturen en religies met elkaar om tot de opmerkelijke conclusie te komen dat de religies zoals ze door mystici zijn overgedragen, in de kern verrassend weinig van elkaar verschillen; de verschillen zitten volgens haar eerder in de manier hoe de verscheidene religies verkondigd worden. Eye-opener is ook hoe ze de laatste wetenschappelijk inzichten ten tonele voert die aangeven dat enkele bestaande natuurwetten en ingeslepen technologische veronderstellingen langzaam aan aan bijstelling toe zijn.

 

"De Achtste Eigenschap", Stephen Covey

Na de best-seller "The Seven Habits", waarvan wereldwijd 12 miljoen exemplaren verkocht zijn, geeft Covey in dit boek heel treffend aan dat we al lang niet meer in het Industriële tijdperk zitten, waar mensen net als geld en machines als "middelen" worden gezien. Nee, zegt Covey, we zitten alllang in een nieuw tijdperk, namelijk van "De Kenniswerkers". Een tijdperk waar mensen er belang aan hechten enthousiast te zijn, passie te ervaren en het gevoel te hebben dat ze van belang zijn.

 

"En nu laat ik mijn baard staan", Leen Zevenbergen

Leen Zevenbergen veegt de vloer aan met de klassieke manier van ondernemen en leiding geven. Veel bedrijven houden er een repressieve manier van leiding geven op na, waarbij controle en wantrouwen de intrinsieke motivatie van de medewerkers langzaam maar zeker uitholt en de innovatieve groei van een bedrijf juist remt! Op een hartstochtelijke manier roept hij op om het over een ander boeg te gooien: "Creatief Ondernemen en sprankelend Inspireren". Mensen, eendrachtig het gedachtengoed van Covey bevestigen in hun verlangen dat ze waardevol zijn en dat ze hun creativiteit niet moeten beteugelen, maar juist moeten kunnen ontwikkelen.

 

"Intuïtieve Ontwikkeling", Linda Keen

Het boek bestaat uit een romandeel en een werkboekdeel. In het romangedeelte wordt beschreven hoe de hoofdpersoon in de roman gaandeweg wordt ingewijd in de wereld van aura's en chakra's en zich ontwikkeld tot energetisch healer. Voor degene die daar minder mee heeft, bevat het werkboekgedeelte een hele reeks interessante oefeningen die heel eenvoudig zijn beschreven en wonderbaarlijk goed werken. De oefeningen zijn veelal gebaseerd op visualisatie, een heel krachtig middel om je te ontspannen,  meer in balans te komen en je intuïtie te ontwikkelen.

 

"Levenskompas'', Theo Drummen, 2006

''Het hoogste persoonlijke levensdoel is om erachter te komen waar je unieke talenten liggen. Bij het achterhalen en verdiepen van je talenten zijn de daarbij ervaren passie en het ogenschijnlijke toeval je persoonlijk kompas.''

 

''Pandemie of 'Wake-up Call'....?'', Theo Drummen, 28 maart 2020

In 2004, pal na de tsunami, zei een Balinees stamhoofd, wiens stam op basis van het weer en het gedrag van dieren tijdig de bergen was ingetrokken, het volgende op de vraag van de journalist of hij niet blij was dat niemand van zijn stam was omgekomen: ''Ja, maar dit was nog niets, het ergste moet nog gaan komen.... '' Met bijgevoegd document deel ik graag mijn persoonlijke beschouwing over de Corona-crisis: Pandemie of 'Wake-up Call' ?

 

''Overlevingsstrategie bedrijven m.b.t. Corona-epidemie'', Theo Drummen, 2 april 2020

Het is inmiddels overduidelijk dat De Corona-epidemie een enorme impact op bedrijven heeft, gaat krijgen en -nog niet bekend hoe lang- zal houden. Zaak voor jou als ondernemer om snel na te gaan hoe de ergste dreiging, binnen je bedrijf zo snel mogelijk kan worden afgewend. In dit artikelen tips voor de korte, middellange en lange termijn: Crisis Strategie voor Bedrijven Een iets uitgebreidere versie, zoals op 5 april 2020 op LinkedIn geplaatst, vindt u hier: Tips voor bedrijven om de Corona-crisis te overleven maar ook hoe een duurzame strategie te ontwikkelen

 

''Persoonlijke transitie (mede n.a.v. Corona-epidemie)'', Theo Drummen, 9 april 2020

De Corona crisis werkt voor individuen als een soort catalysator waarbij een eventuele al eerder ervaren onbalans wordt uitvergroot of het besef daarover op zijn minst toeneemt. In dit artikel wordt beschreven waar onbalans zijn oorsprong in vindt en hoe die  situatie ook weer enorm kan worden verbeterd: Persoonlijke strategie voor meer levensbalans

 

''Hoe de Maya's en Stöchiometrie onze toekomst kunnen redden'', Theo Drummen, 16 april 2020

Uit de Tzolkin-kalender van de Maya's kunnen we opmaken dat ze ervan uitgingen dat elke mens specifieke talenten heeft waar ergens in de  samenleving een behoefte toe bestaat. In onze huidige samenleving worden we echter dusdanig beïnvloed en geconditioneerd dat velen steeds verder van die talenten en het daaraan gekoppeld persoonlijk potentieel verwijderd raken. Dus ten behoeve van het eigen welbevinden alsook voor een gebalanceerde samenleving lijkt het essentieel om terug te gaan naar dit inspirerende gedachtengoed: Inspirerend gedachtengoed van de Maya's

 

''Hoe zich een gevaarlijke splijtzwam in de samenleving zou kunnen ontwikkelen'', Theo Drummen, 12 mei 2020

Naarmate de besmettingscrisis rond het virus langer duurt, komt onze solidariteit steeds meer onder druk te staan...: Waakzaamheid voor polarisatie

 

''Onze toekomst…., verkwanselen we die…. of scheppen we die SAMEN door de juiste ethische keuzes te maken?'', Theo Drummen, 26 juli 2022

Ook zo benieuwd waardoor we in de maatschappij nu eigenlijk meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan en waarom we gaandeweg ook minder tevreden zijn over hoe we ons leven leiden? Veel mensen voelen van binnenuit dat het anders kan en moet, maar velen zijn zover van hun innerlijk kompas af komen staan, dat het heel lastig lijkt om het levensheft weer in eigen handen te nemen. Lees hier het hele betoog over hoe we de weg terug naar onszelf kunnen vinden en de basis kunnen leggen voor een hoopvolle en toekomstrijke SAMENleving: Our mutual Future

: