De toenemende jachtigheid van de maatschappij en de vaak te zware focus op materiĆ«le zaken doen veel mensen gaandeweg op een hellend vlak belanden waarbij ze (vaak niet eens bewust) vervreemden van wie ze in hun hart eigenlijk (willen) zijn en van wat ze liefst in en met hun leven willen doen. 
  • Met de door ons ontwikkelde methodiek LevensLot kun je weer zicht krijgen op de voor jou belangrijkste levensprioriteiten, die vervolgens een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan je energiebalans, creativiteit en levensplezier. De onthaastende invloed van Domaine de Montsalvy helpt je om gemakkelijker tot deze inzichten te komen.
  • Life Coaching is daarmee ook voor een brede doelgroep interessant; het maken van de juiste, energie-gevende levenskeuzes is nu eenmaal voor iedereen essentieel. Het is echter vaak lastig is om tot nieuwe, verrijkende levensinzichten en -keuzes te komen en juist daarbij proberen we te helpen.
  • Voor degenen die volop van de goede dingen des levens willen genieten, bieden we daarnaast activiteiten aan die het levensplezier alleen nog maar vergroten. Thema's als beleving, creativiteit, cultuur, welzijn & gezondheid, ontspanning, gastronomie en vriendschap staan daarbij centraal.
  • Je kunt zowel individueel als in groepsverband aan de Life Strategy & Coaching activiteiten deelnemen.